Berhenti Cuekin Sholat Yang Dianjurkan Ini

Ibadah Sunnah yang Sering Diabaikan Orang Islam

Sembahyang Malam

Sembahyang malam ialah ibadah yang sangat khusus. Termasuk sholat sunnah yang anjurannya kerap difirmankan dalam Kitab Suci disertai dengan keutamaannya. Maka itu sembahyang sunnah apa dapat menandinginya?

Sholat tersebut adalah perkerjaan sehari-hari orang-orang islam masa dulu. Maka orang yang saat ini ikut melakoninya, pasti kita pun dicatat sebagai golongan orang yang soleh sebagaimana mereka.

Aturan sembahyang tahajud sebenarnya mirip dengan sembahyang sunnah semisalnya. Sebelum sholat diharuskan suci dari hadats sugra dan hadats kubra; suci badan, pakaian dan tempat dari kotoran; menjaga aurat; serta menghadap ka’bah.

Sembahyang malam dilakukan dengan 2 rakaat selesai. Jumhur ulama berlainan pendapat akan jumlah rakaatnya. Rasulullah biasanya mengerjakan 11 rakaat dihitung witir dan kadang kala 13 rakaat termasuk witir.

Niat Sholat Tahajud

Para ulama sepakat kalau tempat niat ada di dada. Melafalkannya bukanlah sebuah kewajiban. Maksudnya, tidak mesti melafalkan niat. Tapi menurut jumhur ulama diluar madzhab Imam Malik, hukumnya dianjurkan atas dasar meyakini hati dalam niat.

Di madzhab Syafi’i, niat sembahyang tahajud ditulis seperti berikut:
“Aku niat sholat sunnah Malam dua rakaat karena Allah Ta’ala”

Doa

Doa setelah sholat tahajud insya Allah diterima oleh-Nya. Terlebih seandainya dilakukan di sepertiga malam yang terakhir, waktu sangat baik untuk berdoa.

Allah berfirman: “Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. Barangsiapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Dan barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.” (HR. Bukhari)

Sembahyang dhuha

Salah satu ibadah yang begitu dianjurkan bahkan sudah jadi bagian dari sunnah Rasul yaitu melaksanakan sholat dhuha. Dibilang dengan dhuha dikarena memang waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan selesai terbit fajar hingga dengan datangnya waktu dzuhur. Bahkan dalam masalah waktu dhuha ini para ulama fuqohaa atau ulama-ulama bidang ibadat membagi di dua bagian waktu untuk menunaikannya.

Niat Sholat dhuha

“Saya berniat sembahyang dhuha 2 rakaat menghadap kiblat karena allah ta’ala”.
Doa sholat dhuha

Doa Sholat Dhuha

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”

Sembahyang Taubat

Sembahyang taubat termasuk cara untuk meraih diantara amal yang tertinggi derajatnya pada sisi Allah, diantaranya taubah nasuha. Taubat merupakan komitmen mengakui seluruh kejahatan yang kita lakukan dan menyesalinya, serta berikrar untuk tak mengulanginya lagi. Allah telah membuat orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Rabb menciptakan kita dengan berbagai keterbatasan bukan berarti tidak ada tujuan. Disini terdapat hikmah yang besar, yang dengan itu kita bisa menimba banyak ilmu.

Niat Sholat Taubat

Niat sembahyang taubah adalah dengan menghadirkan hasrat melakukan taubat dari semua kekhilafan terlebih dulu. Kemudian disambung dengan mengambil air sembahyang dan mendirikan sholat 2 rakaat.

“Saya niat sembahyang sunnah taubat 2 rakaah karena Allah.”

Tata Cara sembahyang Taubat

Sembahyang taubah itu dilaksanakan berjumlah dua rakaat dengan rukun sebagaimana sholat yang lainnya. Namun jika bisa, anda bisa memperlama sujud terakhir bertujuan secara khusus bermunajat dan mengakui seluruh kejahatan kita dan meminta diampuni dengan segala kerendahan pribadi dihadapan Tuhan.

Sebagaimana yang dituliskan pada hadist, “Yang terdekat antara seorang manusia dengan Rabbnya adalah saat ia sujud, maka perbanyaklah do’a tatkala itu.”(HR. Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *